LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Sollentuna

Publicerad 2020-11-22 21:12

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Sollentuna för närvarande.

Sollentuna vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 6 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT