LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Kungälv

Publicerad 2020-11-22 15:19

De nya luftkvalitetsmätningarna i Kungälv visar att det är bra luft för tillfället.

Det är nästan mulet i Kungälv och termometern visar 9 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT