LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Stockholm

Publicerad 2020-11-21 21:12

I Stockholm, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

7 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Stockholm. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det marknära ozon som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT