LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Södertalje har ohälsosam luft

Publicerad 2020-11-12 11:11

För närvarande är det ohälsosam luft i Södertalje. Det visar de nya mätningarna av luftkvalitet.

Det är nästan mulet i Södertalje och termometern visar 7 grader. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 3 i omgivningarna. Vilket innebär det är ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT