LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Sämre luft i Norrköping

Publicerad 2020-11-12 11:13

I Norrköping, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 6 grader i Norrköping för närvarande. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 3 i dessa trakter. Det betyder att det är ohälsosamt. Det meddelar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

För de allra flesta innebär denna luftkvalitet ingenting särskilt, men för ett fåtal extra känsliga personer kan den innebära en viss hälsorisk.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT