LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Uppsala

Publicerad 2020-10-30 21:13

För närvarande är det bra luft i Uppsala. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

2 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Uppsala. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT