LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Björklinge har bra luft och det lätt molnighet

Publicerad 2020-10-18 15:17

För närvarande är det bra luft i Björklinge. Det visar de senaste mätningarna av luftkvalitet.

Det är 5 grader i Björklinge och det lätt molnighet. Luften i dessa trakter är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT