LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Gröndal

Publicerad 2020-10-18 15:16

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Gröndal.

Det är 5 grader i Gröndal och det är växlande molnighet. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT