LUFTKVALITET
 genre climate 25

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Sundsvall

Publicerad 2020-10-18 15:18

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Sundsvall.

2 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Sundsvall. Luften i dessa trakter är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT