LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Stockholm har bra luft

Publicerad 2020-10-18 15:17

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Stockholm.

Stockholm vädermässigt för närvarande? Det är växlande molnighet och 5 grader. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

Marknära ozon är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT