LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Borås har 0 grader och bra luft

Publicerad 2020-10-18 21:14

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Borås för tillfället.

0 grader och det är helt stjärnklart. Så ser förhållandena ut för tillfället i Borås. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Detta uppger Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT