LUFTKVALITET
 genre climate 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Sollentuna

Publicerad 2020-10-18 21:12

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Sollentuna.

Sollentuna vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 2 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT