LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Norrköping

Publicerad 2020-10-18 15:19

I Norrköping, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

Norrköping vädermässigt för tillfället? Det är nästan mulet och 7 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT