LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Trelleborg

Publicerad 2020-10-18 21:10

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Trelleborg visar att det är bra luft för närvarande.

Trelleborg vädermässigt för tillfället? Det är nästan stjärnklart och 5 grader. Luften i dessa trakter är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT