LUFTKVALITET
 genre climate 15

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft i Västerås

Publicerad 2020-10-18 21:14

De nya luftkvalitetsmätningarna i Västerås visar att det är bra luft för tillfället.

Det är 3 grader i Västerås och det är helt stjärnklart. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Det meddelar Airvisual.

Kvävedioxid är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT