LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Sollentuna har 5 grader och bra luft

Publicerad 2020-10-18 15:17

De nya mätningarna av luftkvalitet i Sollentuna visar att det är bra luft för tillfället.

Det är växlande molnighet i Sollentuna och termometern visar 5 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT