LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Kungsholmen

Publicerad 2020-10-18 21:11

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Kungsholmen.

Det är 3 grader i Kungsholmen och det är växlande molnighet. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT