LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Häggvik

Publicerad 2020-10-18 21:11

För tillfället är det bra luft i Häggvik. Det visar de senaste mätningarna av luftkvalitet.

Det är 2 grader i Häggvik och det är helt stjärnklart. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT