LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Sundsvall

Publicerad 2020-10-18 21:13

Aktuella luftkvalitetsmätningarna i Sundsvall visar att det är bra luft för tillfället.

Sundsvall vädermässigt för närvarande? Det är växlande molnighet och 1 grader. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT