LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Solna

Publicerad 2020-10-17 21:12

För närvarande är det bra luft i Solna. Det visar de senaste mätningarna av luftkvalitet.

Solna vädermässigt för tillfället? Det regnar och 8 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT