LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Hågelbyleden har bra luft och det regnar

Publicerad 2020-10-17 21:11

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Hågelbyleden.

Hågelbyleden vädermässigt för närvarande? Det regnar och 8 grader. Luften i omgivningarna är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT