LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Enköping

Publicerad 2020-10-17 21:13

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Enköping.

Det är 7 grader i Enköping och det regnar. Luften i omgivningarna är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT