LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Danderyd har 8 grader och bra luft

Publicerad 2020-10-17 21:11

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Danderyd visar att det är bra luft för närvarande.

Det är 8 grader i Danderyd och det regnar. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

Marknära ozon är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT