LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Förorenad luft i Malmö

Publicerad 2020-10-17 06:14

I Malmö, visar färska mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är växlande molnighet och är 4 grader i Malmö för tillfället. Luften i dessa trakter är mycket ohälsosamt. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 4.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT