LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Kungälv

Publicerad 2020-10-17 21:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Kungälv för tillfället.

Det är nästan stjärnklart i Kungälv och termometern visar 6 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT