LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Dålig luft i Linköping

Publicerad 2020-10-03 11:13

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är mycket ohälsosam luft i Linköping.

Det är nästan mulet i Linköping och termometern visar 13 grader. Ser man till luftkvaliteten är det mycket ohälsosamt i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 4 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT