LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Problematisk luftkvalitet i Norrköping

Publicerad 2020-10-03 11:13

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är mycket ohälsosam luft i Norrköping.

Det är nästan mulet i Norrköping och termometern visar 13 grader. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 4 i omgivningarna. Vilket innebär det är mycket ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT