LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Problematisk luftkvalitet i Norrköping

Publicerad 2020-10-03 15:19

Luftkvalitetsmätningar visar att det är mycket ohälsosam luft i Norrköping för närvarande.

Det är nästan mulet i Norrköping och termometern visar 13 grader. Luften i dessa trakter är mycket ohälsosamt. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 4.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT