LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften ohälsosam

Publicerad 2020-10-03 15:19

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är ohälsosam luft i Linköping.

Det är dimmigt i Linköping och termometern visar 13 grader. Luften i omgivningarna är ohälsosamt. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 3.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT