LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Ohälsosamt att andas i Norrköping

Publicerad 2020-10-02 11:13

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Norrköping visar att det är ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 16 grader i Norrköping för tillfället. Luften i dessa trakter är ohälsosamt. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 3.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT