LUFTKVALITET
 genre climate 5

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är det smuts i luften

Publicerad 2020-10-02 15:17

Luftkvalitetsmätningar visar att det är mycket ohälsosam luft i Björklinge för närvarande.

Björklinge vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 17 grader. Ser man till luftkvaliteten är det mycket ohälsosamt i omgivningarna. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 4 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT