LUFTKVALITET
 genre climate 4

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Sämre luft i Stockholm

Publicerad 2020-10-02 15:17

För tillfället är det ohälsosam luft i Stockholm. Det visar aktuella mätningarna av luftkvalitet.

Stockholm vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 14 grader. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 3 i omgivningarna. Det betyder att det är ohälsosamt. Detta uppger Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT