LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Södertalje har ohälsosam luft

Publicerad 2020-10-02 15:17

Mätningar av luftkvalitet visar att det är ohälsosam luft i Södertalje för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det lätt molnighet och är 14 grader i Södertalje för närvarande. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 3 i omgivningarna. Vilket innebär det är ohälsosamt. Det visar siffror från Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

För de allra flesta innebär denna luftkvalitet ingenting särskilt, men för ett fåtal extra känsliga personer kan den innebära en viss hälsorisk.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT