LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften ohälsosam

Publicerad 2020-09-28 15:19

För närvarande är det ohälsosam luft i Norrköping. Det visar aktuella mätningarna av luftkvalitet.

15 grader och det är lite molnigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Norrköping. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 3 i omgivningarna. Det betyder att det är ohälsosamt. Det meddelar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT