LUFTKVALITET
 genre climate 4

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Sämre luft i Göteborg

Publicerad 2020-09-23 21:14

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är ohälsosam luft i Göteborg.

15 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Göteborg. Ser man till luftkvaliteten är det ohälsosamt i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 3 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT