LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften bra

Publicerad 2020-09-17 06:18

I Västerås, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

Det är 8 grader i Västerås och det är helt molnfritt. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det kvävedioxid som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT