LUFTKVALITET
 genre climate 17

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Stockholm har 7 grader och bra luft

Publicerad 2020-09-17 06:16

För tillfället är det bra luft i Stockholm. Det visar de nya mätningarna av luftkvalitet.

7 grader och det är helt molnfritt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Stockholm. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är marknära ozon som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT