LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är lite molnigt i Gröndal

Publicerad 2020-09-17 06:15

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Gröndal.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är lite molnigt och är 7 grader i Gröndal för tillfället. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT