LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft i Södertalje

Publicerad 2020-09-17 06:16

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Södertalje visar att det är bra luft för tillfället.

7 grader och det är helt molnfritt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Södertalje. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT