LUFTKVALITET
 genre climate 5

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Norrköping

Publicerad 2020-09-16 06:18

För närvarande är det bra luft i Norrköping. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

Det är 12 grader i Norrköping och det är dimmigt. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT