LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är dimmigt i Södertalje

Publicerad 2020-09-16 06:16

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Södertalje.

Södertalje vädermässigt för tillfället? Det är dimmigt och 12 grader. Luften i dessa trakter är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT