LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Borås är låga

Publicerad 2020-09-16 06:18

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Borås för tillfället.

Det är 11 grader i Borås och det är nästan mulet. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Så rapporterar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT