LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Gröndal

Publicerad 2020-09-16 06:15

För närvarande är det bra luft i Gröndal. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

Det är 12 grader i Gröndal och det är dimmigt. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT