LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Uppsala har 12 grader och bra luft

Publicerad 2020-09-16 06:17

Siffrorna från de nya luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Uppsala.

Uppsala vädermässigt för tillfället? Det är dimmigt och 12 grader. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Detta uppger Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT