LUFTKVALITET
 genre climate 28

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Björklinge har 13 grader och bra luft

Publicerad 2020-09-16 06:16

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Björklinge.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det regnar och är 13 grader i Björklinge för närvarande. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Detta uppger Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT