LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Göteborg

Publicerad 2020-06-14 15:19

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Göteborg visar att det är bra luft för närvarande.

24 grader och det är helt molnfritt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Göteborg. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT