LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Stockholm

Publicerad 2020-06-14 15:17

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Stockholm visar att det är bra luft för tillfället.

Stockholm vädermässigt för närvarande? Det är helt molnfritt och 21 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det marknära ozon som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT