LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Södertalje

Publicerad 2020-06-14 15:17

I Södertalje, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för tillfället.

Det är 21 grader i Södertalje och det är helt molnfritt. Luften i omgivningarna är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 10 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT