LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Sundsvall

Publicerad 2020-06-14 15:18

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Sundsvall.

Det är 24 grader i Sundsvall och det är helt molnfritt. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är kvävedioxid som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT