LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrtälje har 22 grader och bra luft

Publicerad 2020-06-14 15:17

I Norrtälje, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

Norrtälje vädermässigt för närvarande? Det är helt molnfritt och 22 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT